Åbent Hus i Skovshoved Havhave

Åbent Hus i Skovshoved Havhave

Åbent Hus i Skovshoved Havhave Kl. 13-16. Skovshoved Havn Syd, den yderste bro på havnens sydlige mole. Skovshoved Havhave er en forening, der holder til på sydsiden af Skovshoved Havn. Foreningens medlemmer dyrker i fællesskab spiselige blåmuslinger og sukkertang i små mængder til eget forbrug. Dette sker

Læs mere

Vandretur med fokus på Krathuskvarterets arkitektur

Vandretur med fokus på Krathuskvarterets arkitektur

Vandretur med fokus på Krathuskvarterets arkitektur Kl. 14-15.30. Mødested: Ved Skovgårdsvej 75 Krathuskvarteret. Området, der afgrænses af Skovgårdsvej, Klampenborgvej, Krathusvej og Ørnekulsvej, rummer en mængde arkitekttegnede huse. Gå med formand for Lokalhistorisk forening Flemming Noes-Rasmussen på en tur, der stiller skarpt på arkitektur: Blandt andet er der

Læs mere