FOR ARRANGØRER

SPARRING

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få sparring på ideer til aktiviteter og publikumsoplevelser. Og mangler du fx en scene til dit band eller et band til din scene gør vi, hvad vi kan, for at matche aktører. Alle spørgsmål og kommentarer er velkomne. Kontakt kulturkonsulent Per Sohl på ps@gentofte.dk eller på 60107613.

 

VIGTIGE DATOER I 2020

16. marts 2020, kl. 12:00: Deadline for program + ansøgninger om tilskud

Tilmeldingen på vores hjemmeside er lukket. Men vi prøver at få alle med i Festdagene som ønsker det. Send mig en mail med jeres arrangement – så skal jeg gøre alt for at få det med. 

Deadline for alle arrangører på tekst og billeder til programmet samt deadline på ansøgninger om tilskud.

18.-21. juni 2020: Kultur & Festdage

Registrere arrangement

 

HVOR KAN JEG FÅ INSPIRATION?

Mangler I inspiration til det næste arrangement? Her er et par temaer, som I kan tage udgangspunkt i.

 

NATURENS ÅR 2020

I hele 2020 sætter DR i samarbejde med Friluftrådet, Naturstyrelsen og et netværk af de naturhistoriske museer fokus på Danmarks natur under overskriften Vores Natur. Målet er, at flere mennesker får glæde og gavn af den danske natur ved at give dem viden om den, lyst til at gå på opdagelse i den og at passe på den.

Har I lyst til at lave et arrangement om og i naturen? Find inspiration i projektet “Vores Natur” her.

 

FN’S 17 VERDENSMÅL

I september 2015 blev der vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Siden de trådte i kraft i januar 2016, har man arbejdet med målene på mange forskellige måder bl.a. ved at lave aktiviteter og events med udgangspunkt i et eller flere verdensmål.

Har I lyst til at arbejde videre med et eller flere af FN’s 17 verdensmål?  Læs mere og find inspiration til at arbejde med FN’s verdensmål her.

 

PROGRAM

Programmet til Kultur & Festdage udkommer digitalt og på tryk ca. 3 uger før festivalen. Gentofte Kommune står for fælles markedsføring lokalt. Som arrangør står du selv for yderligere markedsføring af dit eget arrangement og her skal du nævne, at det er en del af Gentofte Kultur & Festdage samt bruge festivalens logo, som du kan downloade herunder.

Du skal ligeledes indtaste dit arrangement i www.kultunaut.dk – kontakt os, hvis du har brug for vejledning.

 

LOGO

Du kan hente logoet for Kultur & Festdage her:

Logo blå (CMYK)

Logo blå (RGB)

Logo hvid (PNG)

 

NÅR DU SØGER TILSKUD TIL DIT ARRANGEMENT

Kultur & Festdages pulje støtter aktiviteter med kulturel kvalitet og relevans for publikum. Du kan søge støtte til arrangementer og aktiviteter, der foregår under Kultur & Festdage i Gentofte Kommune.

Du kan søge om tilskud via formularen. Du skal beskrive dit arrangement kort og præcist jævnfør ovenstående og du skal inkludere et budget for arrangementet.

Du får at vide, om din ansøgning om tilskud bliver imødekommet hurtigst muligt efter fristen den 16. marts 2020.

Hvis forudsætningerne for arrangementet og/eller arrangementbudgettet ændres markant efter deadline, beder vi dig melde det hurtigst muligt til os, så vi kan tage stilling til et eventuelt ændret tilskudsgrundlag.

Du er som arrangør selv ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser til afvikling af aktiviteten og indberette musik/koncerter mm. KODA mv. Kontakt os gerne for gode råd.

Kultur & Festdages arrangementpulje yder ikke tilskud til: Arrangementer der har fundet sted, eget fremstillet PR materiale, mad og drikke.

Kultur & Festdage dækker ikke nogen form for økonomiske tab i forbindelse med et arrangement.

HVORDAN UDBETALES MIT TILSKUD?

Når Kultur & Festdage er slut og dit arrangement er afholdt, skal du sende os en kort evaluering, regnskab samt oprette en EAN-faktura på www.virk.dk med disse oplysninger:

EAN-nummer: 5798008614903, Personreference: Per Sohl/’navnet på dit arrangement’.

Modtager: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup,

Opret en EAN-faktura indeholdende ovenstående oplysninger her.

 

NETVÆRKSMØDE 2021

27. januar 2021, kl. 19:30: Netværksmøde på Gentofte Hovedbibliotek

For alle interesserede. Styrk dit netværk, hør om støttemuligheder, festivaler og muligheden for at skabe kulturoplevelser i Gentofte.

Tilmelding til kulturmøde