FOR ARRANGØRER

Sparring

Du er altid velkommen til at kontakte os for at få sparring på ideer til aktiviteter og publikumsoplevelser. Og mangler du fx en scene til dit band eller et band til din scene gør vi, hvad vi kan, for at matche aktører. Alle spørgsmål og kommentarer er velkomne. Kontakt kulturkonsulent Per Sohl på ps@gentofte.dk eller på 60107613.

Vigtige datoer i 2019

5. februar 2019, kl. 19:30: Netværksmøde på Gentofte Hovedbibliotek
For alle interesserede. Styrk dit netværk, hør om støttemuligheder, festivaler og muligheden for at skabe kulturoplevelser i Gentofte.

15. marts 2019, kl. 12:00: Deadline for program + ansøgninger om tilskud
Deadline for alle arrangører på tekst og billeder til programmet samt deadline på ansøgninger om tilskud.

20.-23. juni 2019: Kultur & Festdage

Program

Programmet til Kultur & Festdage udkommer digitalt og på tryk ca. 3 uger før festivalen. Gentofte Kommune står for fælles markedsføring lokalt. Som arrangør står du selv for yderligere markedsføring af dit eget arrangement og her skal du nævne, at det er en del af Gentofte Kultur & Festdage samt bruge festivalens logo, som du kan downloade herunder. 

Du skal ligeledes indtaste dit arrangement i www.kultunaut.dk – kontakt os, hvis du har brug for vejledning.

LOGO

Du kan hente logoet for Kultur & Festdage her:

Logo blå (CMYK)
Logo blå (RGB)
Logo hvid (PNG)


Når du søger tilskud til dit arrangement

Kultur & Festdages pulje støtter aktiviteter med kulturel kvalitet og relevans for publikum. Du kan søge støtte til arrangementer og aktiviteter, der foregår under Kultur & Festdage i Gentofte Kommune.

Du kan søge om tilskud via formularen nedenfor. Du skal beskrive dit arrangement kort og præcist jf. ovenstående og du skal inkludere et budget for arrangementet.

Du får at vide, om din ansøgning om tilskud bliver imødekommet hurtigst muligt efter fristen den 15. marts 2019.

Hvis forudsætningerne for arrangementet og/eller arrangementsbudgettet ændres markant efter deadline, beder vi dig melde det hurtigst muligt til os, så vi kan tage stilling til evt. ændret tilskudsgrundlag.

Du er som arrangør selv ansvarlig for at indhente nødvendige tilladelser til afvikling af aktiviteten og indberette musik/koncerter mm. KODA mv. Kontakt os gerne for gode råd.

Kultur & Festdages arrangementspulje yder ikke tilskud til: Arrangementer der har fundet sted, eget fremstillet PR materiale, mad og drikke.

Kultur & Festdage dækker ikke nogen form for økonomiske tab ifm. et arrangement.

Hvordan udbetales mit tilskud?

Når Kultur & Festdage er slut og dit arrangement er afholdt, skal du sende os en kort evaluering, regnskab samt oprette en EAN-faktura på virk.dk med disse oplysninger:

EAN-nummer: 5798008614903
Modtager: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup,
Personreference: Per Sohl/’navnet på dit arrangement’.